Vi utför alla typer av golvavjämning


Vi utför läggningar med egen pumpbil upp till 1000 m2/dag

 Vi utför enligt nedan:

Normaltorkand golv
Snabbtorkande golv
Öppna golv som skall lackas
Gipsgolv
Industrigolv
Butiksgolv
Badrum med fall ( stora som små )
Badhusgolv med kuvertfall
Värmegolv
Golvslipning före golvavjämning


Normalt utför vi golv enl nedan:

Dag 1-2:         Höjdsättning / Inmätning av golvytorna
                            Finstädning, Primning,  viss hjälp med tätning efter överrenskommelse med kund 
Dag 3:              Läggning från 20-1000 m2
Dag 4-5:        Justering av utfört arbete / fall i badrum