Vi utför alla typer av golvavjämning


Vi utför läggningar med egen pumpbil upp till 1000m2 per dag

 Vi utför enligt nedan:

Normaltorkand golv
Snabbtorkande golv
Öppna golv som skall lackas
Gipsgolv
Industrigolv
Butiksgolv
Badrum med fall ( stora som små )
Badhusgolv med kuvertfall
Värmegolv
Golvslipning före golvavjämning


Normalt utför vi golv enl nedan:

Dag 1:          Höjdsättning / Inmätning av golvytorna
Dag 2:          Finstädning, Primning,  viss hjälp med tätning efter överrenskommelse med kund 
Dag 3:          Läggning från 20-1000 m2
Dag 4-5:    Justering av utfört arbete / fall i badrum